Reading

Wat is een aura reading?

Een aura reading kan een bevestiging zijn voor de dingen waarmee je fysiek, mentaal en emotioneel (zij het bewust of onbewust) al bezig bent. Als je op een punt komt dat je zelf minder helder ziet waar je tegenaan loopt, kan je hier door een aura reading inzicht over krijgen. We ontwikkelen allemaal vaste patronen tijdens ons leven (door de opvoeding, cultuur of onze eigen gedachten), het kan voor jezelf lastig zijn om de patronen als zodanig te herkennen. Een aurareading helpt je inzicht te krijgen in jouw patronen, waardoor je regelmatig het ‘aha- effect’ kan krijgen. Op het moment dat je je bewust bent van een patroon heb je de keuze om er op die manier mee door te gaan of het te veranderen, doordat je je ervan bewust bent.

Is een aurareading spannend?

Een aura reading kan als spannend ervaren worden, doordat je niet weet wat er gaat komen. Het gaat over jouw leven, waarbij jeugd, relaties, werk geïntegreerd kunnen worden. Tijdens het lezen van een aura zal er altijd met een goede intentie worden gekeken naar de kracht van de persoon en de reading zal een positieve insteek hebben. Het doel van een auralezing is om mensen meer inzicht in zichzelf te geven, zodat ze daarna handvatten hebben om hun leven een richting op te sturen waar ze zelf naartoe willen.

Beroepsorganisatie voor Aurareaders

B-YourSelf (Yvonne Wierda-Calis) is erkend aurareader en aangesloten bij de Beroepsorganisatie voor Aurareaders, het doel hiervan is dat de kwaliteit van de reading gewaarborgd blijft.  De contactgegevens van de Beroepsorganisatie zijn: https://effectieveintuitie.nl/beroepsorganisatie/